Raport bieżący 115 – WANCI za 21 05 2020 r. - AgioFunds