Raport bieżący 115 – WANCI za 13.06.2022 - AgioFunds