Raport bieżący 114 – WANCI za 10.06.2022 - AgioFunds