Raport bieżący 114 – WANCI za 09.06.2022 - AgioFunds