Raport bieżący 114 – WANCI za 06.06.2023 - AgioFunds