Raport bieżący 113 – WANCI za 19 05 2020 r. - AgioFunds