Raport bieżący 112 – WANCI za 18 05 2020 r. - AgioFunds