Raport bieżący 111 – WANCI za 23.05.2022 - AgioFunds