Raport bieżący 111 – WANCI za 01.06.2023 - AgioFunds