Raport bieżący 110 – WANCI za 31.05.2023 - AgioFunds