Raport bieżący 110 – WANCI za 20.05.2022 - AgioFunds