Raport bieżący 110 – WANCI za 01.06.2022 - AgioFunds