Raport bieżący 11 – powołanie osób zarządzających funduszem - AgioFunds