Raport bieżący 109 – WANCI za 06 05 2019 r. - AgioFunds