Raport bieżący 108 – WANCI za 02.06.2022 - AgioFunds