Raport bieżący 108 – WANCI za 01.06.2022 - AgioFunds