Raport bieżący 107 – WANCI za 25 05 2020 r. - AgioFunds