Raport bieżący 106 – WANCI za 22 05 2020 r. - AgioFunds