Raport bieżący 104 – WANCI za 26.05.2022 - AgioFunds