Raport bieżący 103 – WANCI za 20 05 2020 r. - AgioFunds