Raport bieżący 102 – WANCI za 25.05.2022 - AgioFunds