Raport bieżący 102 – WANCI za 20.05.2022 - AgioFunds