Raport bieżący 101 – WANCI za 24.05.2022 - AgioFunds