Raport bieżący 100 – WANCI za 15 05 2020 r. - AgioFunds