Protokół Zgromadzenia Inwestorów 17.10.2013 r. - AgioFunds