Prospekt Beta ETF WIGtech PFIZ zatwierdzony 10.03.2022 r. - AgioFunds