Prospekt Beta ETF WIG20short PFIZ zatwierdzony 3 lipca 2023 r. - AgioFunds