Prospekt Beta ETF WIG20lev PFIZ zatwierdzony 3 lipca 2023 r. - AgioFunds