Prospekt BETA ETF S&P 500PLN-Hedged PFIZ zatwierdzony 15.11.2021 - AgioFunds