Prospekt Beta ETF mWIG40TR PFIZ zatwierdzony 16 czerwca 2023 r. - AgioFunds