Prezentacja Funduszu Globalnej Innowacji FIZ kwiecień 2024r. - AgioFunds