Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji SENSERIA CAPITAL FIZAN W LIKWIDACJI z dnia 12.04.2024 r. - AgioFunds