Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ w likwidacji z dnia 22.05.2020 r. - AgioFunds