Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji ICON CAPITAL FIZ AN z dnia 3.07.2018 r. - AgioFunds