Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji GPV I FIZAN w likwidacji z dnia 11.01.2024 r. - AgioFunds