Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji AGIO MARKET NEUTRAL FIZ z dnia 17.07.2018 r. - AgioFunds