OPUS NS FIZ w likwidacji sprawozdanie finansowe jednostkowe i połączone na dzień zamknięcia likwidacji - AgioFunds