OPUS NS FIZ w likwidacji sprawozdanie finansowe jednostkowe i połączone na dzień otwarcia likwidacji - AgioFunds