OPUS NS FIZ sprawozdanie finansowe jednostkowe i połączone za rok obrotowy 2022 - AgioFunds