Ogłoszenie z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu uczestnictwa w Programie Systematycznego Oszczędzania „KAPITAŁ” - AgioFunds