Ogłoszenie z dnia 26 października 2023 r. dotyczące korekty ogłoszenia z dnia 24 października 2023 r. o częściowym umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ w likwidacji - AgioFunds