Ogłoszenie z dnia 24 października 2023 r. o częściowym umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych AWP2 NS FIZ w likwidacji - AgioFunds