Ogłoszenie z dnia 24 marca 2022 roku o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą InValue MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z dnia 7 sierpnia 2019 roku - AgioFunds