Ogłoszenie z dnia 24 marca 2022 roku o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego pod nazwą InValue MULTI-ASSET KONSERWATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY z dnia 6 lipca 2021 roku - AgioFunds