Ogłoszenie z dnia 17 marca 2022 r w przedmiocie sprostowania aktu notarialnego oraz ogłoszenia z dnia 1 kwietnia 2021 roku o zmianie statutu - AgioFunds