Ogłoszenie z dnia 15 lutego 2022 r. o cześciowym umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych AWP2 NS FIZ w likwidacji - AgioFunds