Ogłoszenie z dnia 13.10.2023 roku o wykupie CI funduszu Komunalny FIZ z dnia 30.09.2023 - AgioFunds