Ogłoszenie z dnia 11 stycznia 2024 r. o częściowym umorzeniu CI AWP NS FIZ w likwidacji - AgioFunds