Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów OPUS NS FIZ na 19 czerwca 2019 r. - AgioFunds