Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Posiadaczy Certyfikatów OPUS NS FIZ na 21 grudnia 2017 r. - AgioFunds